Algoritmes

From PSG
Jump to: navigation, search

Rubik's Cube

Een kubus van Rubik lijkt een ingewikkelde puzzel, maar er zit een duidelijk systeem in. De oplossing van een Rubik is eigenlijk een algoritme.

Pagerank

Ofwel het Google algoritme.

Google algoritme

Toen Sergey Brin en Larry Page nog op de Universiteit zaten bedachten zij een manier om het internet te kunnen ordenen. Zij vonden dit belangrijk omdat er steeds meer webpagina’s kwamen met informatie over allerlei onderwerpen maar dat er nooit kon worden vastgesteld welke website nu de beste informatie gaf.

Met behulp van wiskunde ontwikkelden zij een methode om de webpagina met de beste informatie bovenin de rangorde van zoekresultaten te krijgen. Hun methode was afgeleid van hoe wij dat in de echte wereld ook doen: Wanneer een professor iets zegt over een wetenschappelijk onderwerp zullen wij daar meer gewicht aan toekennen dan wanneer een persoon zonder opleiding over ditzelfde onderwerp zijn mening geeft.

Op het internet worden geen titels of achtergronden gegeven van personen dus moesten zij iets ander bedenken om hun rangorde te kunnen maken en zij kwamen op de lumineuze gedachte om de belangrijkheid van een bepaalde webpagina af te laten hangen van de mate waarop deze genoemd wordt in andere webpagina’s. Op basis van deze gedachte ontwikkelden Brin en Pages hun bekende zoekalgoritme waarmee wij nu de webpagina met de beste informatie bovenin onze zoekresultaten krijgen.

In bovenstaande afbeelding zien we hoe de rode bal een webpagina met de beste informatie over een bepaald onderwerp weergeeft. Brin en Page kregen het voor elkaar om een getal toe te kennen aan iedere webpagina op internet die over een bepaald onderwerp ging.

Alle webpagina’s over een bepaald onderwerp worden ten aanzien van elkaar gewogen en uiteindelijk is daar dan de rangorde van webpagina’s waarbij de site met de beste informatie bovenin komt te staan.

Met dit zoekalgoritme zijn Brin en Page de leiders van een van de grootste bedrijven van de wereld geworden en zien wij tegelijkertijd hoe belangrijk informatie is.

Ofschoon wij in grote lijnen weten hoe het algoritme werkt is het fijne ervan net zo geheim als de samenstelling van het recept van Coca Cola.

(Wiard Vasen)