Kernwaarden

From PSG
Jump to: navigation, search

Kernwaarden zijn de pijlers waar informatica-onderwijs op rust. Het gaat hier om een houding of ontvankelijkheid met basisvaardigheden waarover de leerling moet beschikken. De leerling moet actief en doortastend te werk gaan met het curriculum. Om die doortastendheid te toetsen hanteren we de volgende kernwaarden.

Kritische houding

Autonomie

e-Literacy

Filemanagement

Reflectie


Curriculum Informatica
Kernwaarden Kritische houding • Autonomie • e-Literacy • Computerskills 101 • Producent vs. consument • Filemanagement • Reflectie
Ontwerpen Meaning vs. use • Ontwerpmethodiek • GUI • Usability • Design • Kunst • Experiment • Infographics
Programmeren Computational thinking • Debugging • Cryptografie • Algoritmes • Semantiek vs. syntaxis • Databases
Interactie & communicatie Media en consument • Open source • Interoperability • Hybrid space • Mobiliteit • Cloud • Internet of things • Internet freedom • e-Citizenship • Piracy
Maatschappij & cultuur Copyright • Privacy • Censuur • Veiligheid • Duurzaamheid • Webcultuur • Memes • Gezondheid • Identiteit • Geld
Methode Mobiele applicaties • Troubleshooting • Innovatie • Integratie • Interdisciplinariteit • Co-creatie • Open source • Veiligheid • Onafhankelijkheid
Filosofie Kenleer • Paradigmata en verschuivingen • Falsificationisme • Logica • Paradoxen • Kunstmatige intelligentie
Startpagina