Programmeren

From PSG
Jump to: navigation, search
Zelf programmeren leren

Leerlingen uit de vierde en vijfde klas gaan zichzelf onderdompelen in het kunnen programmeren. De achterliggende visie is dat programmerenalleeen geleerd kan worden door het te doen. Voor de vijfde klassen geldt online de talen Php, Python, Java en JavaScript gaan aanleren. De vierde klassen beginnen met You++, daarna stappen zij over op Scratch of Khanacademy.

Om ervoor te zorgen dat het niet te snel te moeilijk wordt hebben we een leerlijn neergezet die als volgt gaat:

YOU++

We willen de leerlingen kennis laten maken met deze gebruiksvriendelijke en online-omgeving opdat zij de basisprincipes van het vak op een leuke manier eigen worden.

Scratch

Deze omgeving, ontwikkeld door het MIT in Amerika, leent zich uitstekend voor het aanleren van de basisprincipes van het programmeren. Er wordt visueel gewerkt en met codeblokken. Beide principes helpen de leerling het zich spelenderwijs eigen maken van het vak.

Gamemaker

Deze door een Nederlander ontwikkelde programmeeromgeving heeft zijn nut allang bewezen en de leerlingen zien er altijd naar uit om hiermee te kunnen werken.

Khanacademy

Wat we geleerd hebben in YOU++ passen we toe op deze site.

Php

Op een formele manier gaan we nu met echte code aan de slag.

SQL

Iedere webwinkel maakt gebruik van een database, maar ook scholen, bedrijven en overheidsinstellingen kunnen er niet meer buiten. Het is de manier om gestructurerd gegevens op te slaan die van belang zijn voor een organisatie. Door de gegevens geordend op te slaan kun je ze ook weer ophalen zoals je ze terug wilt zien. De basis van database-bewerkingen leren we op deze site:

Python

Dit is een door de Nederlander Guido van Rossum ontwwikkelde taal die snel aan populariteit wint. Python wint meer en meer aan populariteit. Zij wordt gebruikt op minicomputers zoals de Raspberry maar is ook uitstekend geschikt voor het analyseren van grote lappen tekst. Om meer te weten over deze taal, brows dan naar onderstaande website:

Om aan de slag te gaan met Pyhon ga dan naar:

Java

Object georienteerd programmeren leren we met JCreator. Dit is een applicatie die we op de schoolcomputer hebben staan. Java is de meest gebruikte taal op computers en op internet. Zij is georganiseerd rond het principe van Object Georienteerd Programmeren en was een revoluie in haar tijd. Wanneer je Java kunt, kun je programmeren.