Startpagina Informatica

From PSG
Revision as of 15:09, 4 March 2017 by LWB (talk | contribs) (Onderdelen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Jij kunt ook een alien zijn!

Welkom op de informatica-wiki van PSG-DVC!

Hier kun je de theorie en opdrachten nalezen en aan je projecten werken.

Mobiel portaal

Bezoek je de wiki met een smartphone, ga dan naar het Mobiel portaal!

Informatica op school

Informatica is een belangrijk vak! Zowel qua inhoud als qua methode sluit het aan op de moderne wereld! Ons informatica is ontworpen om tegemoet te komen aan de maatschappelijk vraag naar kennis en vaardigheden. Daarvoor delen we het vak op in 4 richtingen of dimensies waarin de leerling zich kan specialiseren.

Vertrekpunt is de leerling, waaruit de richtingen worden bepaald door houding (affective), skills (psychomotor) en kennis (cognitive). Over deze drie pijlers verdeelt de leerling zijn eigen “mana” en bepaalt zo een richting in diens leerplan.

Belangrijke vragen

  • Hoe deze individuele eigenschappen in kaart te brengen? Entreetoets?
  • Wat bestaat er aan (gratis) methode?
  • Hoe bouwen we het curriculum op?

Werkwijze

Op deze wiki maak je een account aan. Op je persoonlijke pagina (userpage) hou je je voortgang bij en maak je je theoretische opdrachten. Dit is je portfolio. Praktische opdrachten (programmeren en ontwerpen) upload je naar een webhost en voeg je in via de iframe wiki markup.

Je doorloopt de onderdelen naar keuze in je eigen tempo en brengt er verslag van uit in je portfolio. Hier hou je dus een dagboek van je bevindingen en je voortgang bij. Dat doe je aan de hand van je eigen routekaart door het curriculum.

Onderdelen

Het curriculum bestaat uit een basiscurriculum, 4 dimensies of disciplinaire richtingen, een onderzoeksrichting en een filosofisch-wetenschappelijke verdiepingsrichting. Dit geeft de leerling een instapniveau, verbredings-en verdiepingsmogelijkheden en een set aan tools om de materie te doorgronden. Voor excellentie is er de filosofische bovenste plank. Eventueel kan dit hogere cognitieve niveau worden uitgebreid met een meer praktische (psychomotorische) poot.

Opbouwend werkt de leerling zich vanuit de basis oriënterend richting de disciplines. Daarvan wordt er één als hoofdrichting gekozen en specialiseert de leerling zich. Een afrondend project wordt geforumleerd, ontwikkeld en afgerond in samenwerking met één of meerdere andere specialisten.

De educatieve filosofie is dat de klas een denktank is. In individuele en groepsgewijze verdieping ontdekt de klas de materie in specifieke dimensies en later in interdisciplinaire samenwerking tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen komen. De docent biedt een curriculum aan, de leerlingen gaan ermee aan de slag en ontwikkelen zich aan de hand van het geboden materiaal.

Oud materiaal